Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

2016. október 11.

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében

 

GINOP-1.2.3-8.3.4-16

 

Célja:

A Felhívás célja a KKV-k fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, a területi különbségek csökkentése, a térségi felzárkóztatás és a helyi gazdaság megerősítése.

Jelen Felhívás célja, hogy vissza nem térítendő támogatás és visszatérítendő pénzügyi eszköz támogatásként kedvezményes kamatozású kölcsön (a továbbiakban: kölcsön) együttes biztosítása révén segítse a szabad vállalkozási zónák területén kívül a feldolgozóipari ágazatban és a szabad vállalkozási zónák területén a fenti tevékenységi korlátozás nélkül, a fejleszteni kívánó KKV-k olyan kapacitásbővítő beruházásait, amelyek pénzügyi szempontból életképesek, jövedelemtermelők, képesek kitermelni a forráshoz jutás költségeit is, ugyanakkor a pénzpiacokon egyáltalán, vagy nem kellő mennyiségben jutnak finanszírozási forráshoz.

 

Kölcsön törlesztése:

A kölcsön folyósítására (beleértve a záró kifizetés igénylés keretében folyósított kölcsönösszeget is) csak a rendelkezésre tartási időszak alatt van lehetőség. Állami támogatás típusú előleg esetén legkésőbb az előlegfolyósítást követő három éven belül a nyújtott támogatással el kell számolni.

Az előtörlesztés megengedett.

Fenntartási kötelezettség:

A támogatást igénylő a projektmegvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

Önerő:

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének 10%-át kitevő – legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel, illetve a kölcsönnel csökkentett részét kitevő – önerővel kell rendelkeznie. Az önerő csak saját forrásból állhat.

 

Kérelem benyújtásának feltételei:

 

A Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások: 

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a teljes üzleti évben minimum egy fő volt
 • a teljes üzleti év árbevétele, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétele minimum 15 millió Ft volt
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni cégek, egyéni vállalkozók, szövetkezetek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.

 

A támogatást igénybevevők:

Jogi forma szerint:

 • kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok
 • SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók, egyéni cégek
 • Szövetkezetek

Gazdálkodási formakód szerint:

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 127 Betéti társaság
 • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
 • 141 Európai részvénytársaság (SE)
 • 142 Európai szövetkezet (SCE)
 • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

 

Kérelem benyújtásának határideje:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. november 2-tól 2018. november 2-ig lehetséges.

Támogatás formája:

A felhívás keretében nyújtott támogatás pénzügyi eszközzel kombinált vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

A pénzügyi termék keretében nyújtott kölcsön kedvezményes kamatozású kölcsönnek minősül.

A projekt maximálisan elszámolható összköltsége:

legfeljebb 300 millió Ft lehet, de nem lehet több, mint a támogatást igénylőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti év árbevételének kétszerese.

 

A támogatás mértéke, összege:

 • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 50.000.000 Ft.
 • Az igényelhető kölcsön: minimum 10.000.000 Ft, maximum 145.000.000 Ft.
 • Az igényelhető kölcsön összegének meg kell haladnia a vissza nem térítendő támogatás összegét.
 • A vissza nem térítendő támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható költségének 30%-a lehet.

 

Elszámolható költségek:

 • Beruházáshoz kapcsolódó költségek
 1. Építés költségei maximum nettó 200 ezer Ft/négyzetméter (alakítás, bővítés korszerűsítés, új építés)
 2. Terület-előkészítési költség, maximum a projekt összes elszámolható költségének 2%-a (régészeti feltárás, lőszermentesítés, földmunkák, egyéb előkészítő munkák költségei)
 3. Eszközbeszerzések költségei
 4. Immateriális javak beszerzése
 • Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

Épületvásárlásra nem használható fel a támogatás!

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Download Attachments

Bemutatkozás

Nagy Dávid

Nagy Dávid, ügyvezető igazgató