Posts Tagged ‘Vállalkozóvá válás’

Pályázat álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére

Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának pályázata álláskeresők vállalkozóvá válásának elősegítésére.

 

A pályázat célja:

Legalább egy hónapja nyilvántartott álláskeresők, illetve rehabilitációs ellátásban vagy rehabilitációs járadékban részesülő személyek vállalkozói készségének, hajlandóságának előmozdítása, saját vállalkozás, illetve vállalkozói tevékenység beindítására való ösztönzése.

Pályázók köre:

A pályázat benyújtását közvetlenül megelőzően (beleértve a pályázat benyújtásának napját is) a Tolna Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalainak Munkaügyi Kirendeltsége által legalább egy hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartott vagy rehabilitációs ellátásban, rehabilitációs járadékban részesül és vállalja önmaga foglalkoztatását.

A támogatás összege és mértéke:

A támogatás összege legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, ami nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót is tartalmazó érték 80%-át.

A pályázóra vonatkozó legfontosabb feltételek:

Rendelkezik  a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató, alátámasztó üzleti tervvel.
Rendelkezik a beruházás bruttó összköltségének legalább 20%-át elérő saját forrással.
Vállalja, hogy a hatósági szerződésben megjelölt időpontig tevékenységét megkezdi.
A pályázó a támogatási időszak alatt munkaviszonyt nem létesít.
Rendelkezik anyagi biztosítékkal (forgalomképes nem lakás céljára szolgáló ingatlan, értéke az igényelt támogatási összeg legalább 150%-a vagy  a támogatási összeg 120%-ának megfelelő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia)

A támogatás fordítható:

Tárgyi eszköz beszerzésre, melyek  a vállalkozás tevékenységét tartósan szolgálják.
Ingatlan, valamint telek, földterület vásárlására, melyek a vállalkozás beindításához szükségesek.
Egyéb költségekre (pl. forgóeszköz indulókészlet vásárlása), melyre a teljes fejlesztési költség maximum 20%-a fordítható.

A pályázat benyújtásának helye és határideje: 

A pályázatokat 1 eredeti példányban, a kötelező mellékletekkel, összefűzve személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának Befektetés Ösztönzési és Szolgáltatási Osztályának. (A pályázat tartalmát CD elektronikus adathordozón is be kell nyújtani.)
A benyújtás határideje 2014. augusztus 29.

Ne habozzon, hívja még ma pályázatírónkat a 30 450 40 98-as számon!

Küldje el kérdését e-mail-ben a david.euactive(kukac)gmail.com címre!

Bemutatkozás

Nagy Dávid

Nagy Dávid, ügyvezető igazgató